Corona Sneltest Centrum Den Haag | Test op locatie & in onze teststraat

Privacy policy
Privacy policy voor Corona Sneltest Centrum Den Haag Zuid BV, eigenaar van
www.coronasneltestcentrumdenhaag.nl

1) Waarborgen privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van www.coronasneltestcentrumdenhaag.nl is een
belangrijke taak voor ons. Daarom beschrijven we in onze privacy policy welke informatie we
verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken.


2) Toestemming
Door de informatie en de diensten op www.coronasneltestcentrumdenhaag.nl te gebruiken, gaat u
akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

3) Vragen
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van Corona Sneltest
Centrum Den Haag Zuid BV en specifiek www.coronasneltestcentrumdenhaag.nl, kun u ons
benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is info@coronasneltestcentrumdenhaag.nl.

4) Uw persoonsgegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken dan in deze privacy policy is aangegeven. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling ons tot (langer) bewaren of verdere verwerking verplicht.

Wij vragen uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.  De verdere verwerking van uw persoonsgegevens die uitsluitend is gebaseerd op uw toestemming wordt dan gestaakt.

Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het goed laten functioneren van onze COVID-19 teststraten en bijbehorende systemen;
  • Het goed kunnen verwerken van afspraken; 
  • Het goed kunnen uitvoeren van uw COVID-19 test(en);
  • Het vaststellen en verbeteren van de werking van onze teststraten en bijbehorende systemen; 
  • Het vaststellen en verhelpen van eventuele technische problemen ten aanzien van onze teststraten.


Gegevens COVID-19 test
De gegevens die u aan ons verstrekt bij het maken van een afspraak voor een COVID-19 test en het ontvangen van de testuitslag worden alleen voor deze test gebruikt. Dit betreft:

  • Naam en voornaam/voornamen; 
  • Geboortedatum;
  • E-mailadres (voor bevestiging afspraak en kenbaar maken testuitslag);
  • (Mobiele) telefoonnummer;
  • De testuitslag.


Wij vragen naar uw ID ter plaatse van de COVID-19 teststraat. Wij vragen dit ter verificatie van uw persoon op de COVID-19 teststraat, dit wordt door ons niet vastgelegd.

 

5) Uw rechten
Omdat wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, heeft u het recht ons te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht de verwerking van uw persoonsgegevens door ons te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons tevens verzoeken uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Hiervoor kan een verzoek worden gedaan via het volgende emailadres: info@coronasneltestcentrumdenhaag.nl.

6) Derde partijen
Wij zullen uw persoonsgegevens in bepaalde gevallen delen met andere partijen voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift of een bevoegde autoriteit dit verplicht. 

 

Omdat Dienstverlener gebruik maakt van een gevalideerde COVID-19 sneltest (Antigeentest), bestaat voor Dienstverlener de juridische verplichting om, in het geval van een positieve COVID-19 sneltest (Antigeentest), hiervan melding te doen bij de GGD ten behoeve van het door GGD uit te voeren bron- en contactonderzoek. Tevens is Dienstverlener verplicht om de betreffende, aan Dienstverlener verstrekte, persoonsgegevens van de Afnemer te verstrekken aan de GGD. 


7) Monitoren gedrag bezoeker
www.coronasneltestcentrumdenhaag.nl maakt gebruik van verschillende technieken om bij te
houden wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke
pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het
informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die
we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte
pagina’s.
Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina
ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere
persoonlijke informatie.

8) Gebruik van cookies
www.coronasneltestcentrumdenhaag.nl plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie
te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe
vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook
houden we bij welke informatie de browser deelt.

9) Cookies uitschakelen
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de
mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website
van de aanbieder van uw browser.

10) Cookies van derde partijen
Het is mogelijk dat derde partijen, zoals Google, op onze website adverteren of dat wij gebruik
maken van een andere dienst. Daarvoor plaatsen deze derde partijen in sommige gevallen
cookies. Deze cookies zijn niet door www.coronasneltestcentrumdenhaag.nl te beïnvloeden.

11) Onze adverteerders
Op www.coronasneltestcentrumdenhaag.nl adverteren meerdere partijen, die allemaal hun eigen
cookies plaatsen.
Deze adverteerders gebruiken technologie voor hun advertenties en de links in hun advertenties
die direct door uw browser worden herkend. Ze gebruiken onder meer automatische herkenning
van IP-adressen die rechtstreeks naar de adverteerder wordt gestuurd.
Daarnaast worden cookies, javascript en eventueel webbeacons ingezet om te monitoren hoe
effectief de campagnes van deze partijen zijn. www.coronasneltestcentrumdenhaag.nl heeft noch
invloed noch controle over de cookies, het javascript en de webbeacons die onze adverteerders
gebruiken.
Al deze partijen hebben een eigen privacy policy en hanteren deze privacy policy voor het gebruik
van hun website en de daaraan gekoppelde diensten. Meer informatie over hoe deze partijen
omgaan met privacy vindt u op de websites van deze partijen.

12) Privacy policy van adverteerders/derde partijen
Voor meer informatie over de privacy policy van onze adverteerders en derde partijen die
verbonden zijn aan deze website, kun u terecht op de websites van deze respectievelijke partijen.
www.coronasneltestcentrumdenhaag.nl kan geen invloed uitoefenen op deze cookies en de
privacy policy van door derden geplaatste cookies. Deze cookies vallen buiten het bereik van de
privacy policy van www.coronasneltestcentrumdenhaag.nl.

13) DART-cookie van Google
Het gebruik van een DART-cookie door Google, maakt het mogelijk dat er advertenties op onze
website worden getoond. Daarnaast wordt deze cookie gebruikt voor het tonen van advertenties
op andere websites. U kunt er voor kiezen om geen gebruik meer te maken van de DART Cookie.
Dat doet u door de volgende website te bezoeken: DART

14) Informatie van kinderen
Wij vinden het belangrijk om te zorgen voor extra bescherming voor kinderen die online actief zijn.
We moedigen ouders en opvoeders aan om samen tijd online te besteden. Op die manier kunt u
zien hoe uw kinderen zich online gedragen, wat ze precies online doen en kunt u helpen in het
sturen van hun gedrag.
www.coronasneltestcentrumdenhaag.nl verzamelt geen informatie van kinderen jonger dan 13 jaar
oud. Mocht u constateren dat deze regel wordt overtreden door ons of ons team, neemt u dan
contact met ons op via bovenstaande contactmogelijkheid.


16) Overige
Wij behouden ons het recht voor deze privacy policy van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze privacy policy regelmatig te raadplegen. Wij verwerken uw persoonsgegevens altijd conform de privacy policy ten tijde van het verzamelen van uw gegevens.  

Nederlands NL English EN